Sales of Mastergear valve operators terminated to the 31.1.2016
Продажа редукторов Мастергеар окончена к 31.1.2016
Prodej převodovek Mastergear ukončen k 31.1.2016
kontakt/contact - www.mastergearworldwide.com

Interim management consulting - využívání externích manžerů k řízení společností:


1/ Analýza problémů nebo řízení hospodářské jednotky, bez ohledu na její velikost nebo právní formu.
1/ Analysis of the problems or the managementof en economic entity regardless of it´s size or legal form.
2/ Posouzení rizik realizovatelnosti obchodních projektů s legálními komoditami bez ohledu na velikost a teritorium, případně jejich řízení.
2/ Risk assessment of feasibility of business projects with legal commodities regardless of the size and territory or its management.

Všeobedné konzultace k ovládání armatur:

Elektrické servopohony a převodovky při ovládání průmyslových armatur - kulových kohoutů, motýlových klapek, šoupátek, ventilů, armatur s kuželkou, a nožových armatur. Placený přístup!!
Електрические привода и редукторы для управления промышленной арматурой. Прежде всего шаровыми краны, обратными клапанамы, задвижками, вентилями и ножовыми клапанамы. Купить присоединение!!
Electric actuators and valve operators are used for operations with ball valves, butterfly valves, gate valves, globe valves, plug valves, sluice gates and paint stock actuation. Paid access!!
Ing. Josef Bonaventura - Interim
Jiráskova 138/5,
289 22 Lysá nad Labem

office:
U Početky 1734/20
288 02 Nymburk
Czech Republic
E-Mail: info@mastergearos.cz
Tel./Fax: +420 325 561177,
GSM: +420 603 867262

© 2016